Kontakt

Regionálna rozvojová agentúra Šírava

072 01 Pozdišovce 309

Ing. Nadežda Jurková

+421 907 022 077

nadajurkova@gmail.com

Doručovacia adresa kancelárie:

Štefana Kukuru 1102/12

071 01

Michalovce